• Weten

    Gezonde geest, gezond lichaam

    Amerikanen hebben een goed nieuw woord voor mensen die tot op hoge leeftijd gezond en mentaal in vorm blijven: wellderly (well + elderly). Het kenmerk van de wellderly is dat ze ouder worden dan negentig zonder dat ze een of andere chronische aandoening krijgen. Bij een studie naar het erfelijk materiaal van deze mensen bleek dat ze relatief veel genen bezitten die hun brein beschermen tegen cognitieve achteruitgang. Het lijkt er op dat deze genen óók een rol spelen in het voorkomen van andere narigheid zoals chronische ziektes, kanker, diabetes en hart- en vaatziekte. De onderzoekers begonnen de Wellderly Study in 2007 in de hoop de geheimen te ontrafelen van…