Carnsoine gaat glycatie en AGEs tegen

Carnosine gaat glycatie en AGEs tegen