Finasteride
Weten

Prof. A.M. Traish: ‘Gebruik geen finasteride tegen haaruitval!’

‘Slik geen finasteride tegen haaruitval,’ waarschuwt professor Abdulmaged Traish. Volgens deze vooraanstaande Amerikaanse hormoonwetenschapper kan het gebruik tot ernstige, permanente gezondheidsshade leiden.

TraishEen paar jaar geleden zocht ik contact met prof. A.M. Traish, hoogleraar Biochemie en Urologie aan de Boston University School of Medicine. Traish is een belangrijke hormoonwetenschapper en een uitgesproken tegenstander van  het voorschrijven van finasteride tegen haaruitval. Beter bekend onder de merknaam Propecia, is finasteride het enige echt werkzame medicijn tegen mannelijke kaalheid (dat ook bij vrouwen haaruitval stopt). Finasteride (en het soortgelijke dutasteride), remt  het enzym 5-alfa reductase, dat testosteron omzet in ‘kaalheidshormoon’ dihydrotestosteron. Hoewel het medicijn officieel als effectief en veilig geldt na grote studies van de industrie, maakt een groeiende groep onafhankelijke wetenschappers zich zorgen over de veiligheid. Zij hebben zich verenigd in de Post-Finasteride Syndrome Foundation en financieren onderzoek naar bijwerkingen van finasteride.

Traish is lid van deze groep. Hij stuurde mij een dikke stapel studies over de mogelijke bijwerkingen van deze medicijnen. Vervolgens heb ik hem per telefoon geinterviewd. Het werd een stevig gesprek, want Traish is niet boos op de de fabrikanten van de geneesmiddelen finasteride en dutasteride,  maar razend. Niet zo gek als je bedenkt dat de veronderstelde bijwerkingen niet mals zijn: permanente ecectiestoornissen, depressies en zelfmoord.

Na dit interview besloot ik  na vijftien jaar gebruik te stoppen met finasteride. De studies die Traish mij mailde, heb ik naar een aantal bevriende artsen doorgestuurd die finasteride en dutasteride niet alleen aan hun patiënten voorschrijven tegen haaruitval, maar het ook zelf om die reden gebruiken (onder wie Ids Boersma). Geen van hen zag in de studies aanleiding om met het voorschrijven en het eigen gebruik te stoppen. ‘Het zijn kleine, voorlopige onderzoeken,’ verklaarde een van hen.

Overigens heb ik zelf nooit bijwerkingen van finasteride ondervonden.

Het is belangrijk om te beseffen dat er ook studies zijn die finasteride en dutasteride min of meer vrijpleiten. De conclusie van deze metastudie uit 2016 naar bijwerkingen is dat finasteride en dutasteride goed worden verdragen maar dat er wel bijwerkingen aan het licht zijn gekomen – ‘meer onderzoek noodzakelijk’. In deze metastudie uit 2016 luidt de conclusdie dat seksuele bijwerkingen niet significant zijn toegenomen bij mannen die finasteride slikken tegen mannelijke kaalheid. Maar ook nu weer: ‘meer ondezrzoek noodzakelijk’.

Dermatoloog Ids Boersma heeft letterljk aan tienduizenden mannen en vrouwen finasteride voorgeschreven. In dit video- interview dat ik met hem had, vertelt hij dat finasteride ‘even veilig is als aspirine’.  Zelf slikt hij het ruim 25 jaar elke dag en hij schrift het ook aan zijn moeder voor. In dit video-interview legt Boersma uit hoe erfelijke kaalheid werkt.

Hieronder volgt het letterlijke interview met Traish – het is lang en soms technisch van aard. Blijf tijdens het lezen in je achterhoofd houden dat er artsen en wetenschappers (ook hormoonwetenschappers) zijn die het radicaal met Traish oneens zijn. Het probleem is echter dat er grote fianciële belangen op het spel staan, dus of en hoe diep de verdedigers van finasteride en Dutasteride in de zak van de industrie zitten, is onduidelijk. Ik zou het graag tot op de bodem uitzoeken, maar hiervoor ontbreekt mij helaas tijd=geld! Nog een opmerking: Traish is zeer negatief over dermatologen die finasteride en dutasteride voorschrijven tegen kaalheid: hij schildert ze af als gewetenloze of (nog erger?) onwetende zakkenvullers. Mijn persoonlijk indruk van de dermatologen die ik ken, is echter dat zij integer handelen en blij zijn dat zij hun patienten kunnen behoeden voor haaruitval. Alleen: finasteride grijpt in op de hormoonhuishouding, en daar ligt niet hun expertise…

Interview met prof. Abdulmaged Traish

P = Pim, uw nederige verslaggever

T = Professor Traish

 

 

P: Dank u voor het sturen van alle studies (overzicht van studies).

T: Geen dank, dat was het gemakkelijke gedeelte.

P: Ha,ha, nu komt het moeilijke gedeelte: mij ervan overtuigen dat finasteride meer kwaad dan goed doet.

T: Nee, ik hoef niemand te overtuigen. Mensen moeten boeten voor hun onwetendheid, dat is hoe ik het zie!

P. Ik bedoelde het als grap… De studies die u stuurde zijn behoorlijk verontrustend.

T. Het is een schande dat de industrie al twintig jaar lang de gevaren van deze medicijnen onder het kleed probeert te schuiven.

P. Kunt u iets over uw achtergrond vertellen? Hoe bent u in aanraking met het onderwerp finasteride en dutasteride gekomen?

T. Ik ben een biochemicus gespecialiseerd in de steroïde hormonen. In 1972 ben ik naar Boston Univerity gekomen en heb daar mijn phd in de biochemie van steroïde hormonen gehaald. En sindsdien is mijn belangstelling uitgegaan naar het begrijpen van de biochemische basis van hormoonactiviteit. Dus het enige wat ik doe: ik ben een bench laboratoriumwetenschapper, geen arts die medicijnen voorschrijft. En ik vind het zeer interessant dat zolang er commerciële belangen zijn, en advertenties op radio, tv en in de kranten, dat de wetenschap ondertussen in het lab kan blijven. ‘Groei haar tot aan je schoenen’ is belangrijker dan de wetenschappelijke basis, weet je.

P. Hebt u ooit zelf finasteride of dutasteride gebruikt?

T. Zo stom ben ik niet! Weet u wat verontrustend is? Er zijn alternatieven om haarprobnlemen te behandelen; er zijn vele, vele alternatieven. Maar nee, we moeten de medicijnen gebruiken die het centrale zenuwstelsel beïnvloeden, niermetabolisme beïnvloeden, het levermetabolisme beïnvloeden, de de seksuele functie beïnvloeden. En weet je waarom? Omdat we ermee kunnen adverteren, omdat we artsen kunnen wijsmaken dat dit het beste medicijn voor hun patiënten is. Weet je, helaas zijn onze artsen goed getrainde monteurs, maar ze zijn helemaal niet zo goed opgeleid als het aankomt op het begrijpen van fysiologische mechanismen. Helaas zijn de medische faculteiten in feite handelsscholen. Op medische faculteiten wordt studenten geleerd om iets te doen, maar zelden wordt hen geleerd om zaken te begrijpen.

P. Mij is verteld door diverse artsen dat finasteride en Dutasteride op dit moment de enige middelen zijn die mannelijke kaalheid kunnen stoppen.

T. Zal ik je eens wat vertellen? Je hebt tegenwoordig de keuze als je aanleg hebt voor erfelijke mannelijke kaalheid: een kop vol haar, maar geen seks. Als dit jouw keuze is, wens ik je er het beste mee mijn vriend; ga ervoor! Waar gaat het leven om voor jou? Als jij voor de spiegel staat en een kop vol haar wil zien, en als dat belangrijker is dan de relatie met je vrouw, dan is dat prima, geen probleem, ga ervoor!

P. Maar een van de artsen die ik hierover sprak…

T. Is mannelijke kaalheid een dodelijke ziekte?

P. Nee, maar voor veel ma…

T. Nee, is het een dodelijke ziekte? Laten we eerlijk zijn: is het een dodelijke ziekte?

P. Eh, nee.

T. Laten we dan kijken naar de feiten. Veel jonge mensen nemen dit medicijn en verliezen vervolgens hun libido en seksuele functie, een aantal van hen voor altijd. Is dat niet een soort levenslange gevangenisstraf in de psychologische zin?

P. Ik wil het even bij de feiten houden. En het is een feit dat haarverlies voor veel mannen – en trouwens ook voor veel vrouwen – er psychologisch stevig inhakt en…

T: Ja, maar wat denk je dan van het artikel over de verlies van botdichtheid door finasteride, dat heb ik je toch gestuurd?

P. Ja, maa…

T. En ik heb je het artikel over diabetes door finasteride gestuurd, nietwaar?

P. Ja maar…

T. En over de negatieve effecten van finasteride op de lever. Niet waar?

P. Ja maar…

T. Dus je hebt de keuze tussen ze haar en je botten, je nieren, je lever en diabetes.

P. Ja maar…

T. Dus je hebt de keuze mijn vriend. Ik zeg niet dat je niet finasteride of Dutasteride moet slikken, doe waar je in gelooft! Ik zeg alleen maar dat er voldoende wetenschappelijk bewijs is voor het feit dat dit zeer gevaarlijke medicijnen zijn. Dermatologen zijn niet geïnteresseerd in wat er in je lever, in je nieren, in je centrale zenuwstelsel gebeurt. Dermatologen zijn service gerichte artsen.

P. Maar…

T. Ze willen alleen maar dat je haar blijft groeien zodat zij hun geld krijgen. Zolang jij ze betaalt, zijn ze tevreden. Zo zijn de dermatologen.

P. Maar…

T. En ik wil met elk van hen in debat, ik ben niet bang om met wie dan ook van hen in debat te gaan hierover.

P. Staat u open voor de mogelijkheid dat er artsen zijn die deze medicijnen voorschrijven omdat ze gewoon om hun patiënten geven en ze willen helpen?

T. Nee, nee, nee! Ze geven in de eerste plaats om hun bankrekening, mijn vriend!

P. Pardon?

T. Laten we er niet omheen draaien: ze geven in de eerste plaats om hun bankrekening en hun BMW of Mercedes Benz. Als ze echt om hun patiënten geven, dan moeten ze een ernstig, open gesprek met hen hebben over alle risico’s die aan het gebruik van finasteride en dutasteride kleven.

P. Ik denk dat u een sterk punt hebt met uw kritiek op finasteride en dutasteride, maar u verzwakt het door de wijze waarop u erover praat want in plaats van…

T. Nee! Ik zal eerlijk tegen u zijn, het maakt me niet uit want ik werk niet voor Merck (de producent  van finasteride, PC), ik werk niet voor SmithGlaxo (de producent van Dutasteride, PC), ik werk voor niemand. Ik werk alleen maar voor één ding: mijn begrip dat deze medicijnen verschrikkelijke consequenties hebben. Hebt u het artikel uit Italië gelezen? Dat deze medicijnen het centrale zenuwstelsel in de war schoppen?

P. Nou, dat zouden ze misschien ku…

T. Dermatologen begrijpen hier helemaal niets van!

P. Ik heb de studies die u mij hebt gestuurd, doorgestuurd naar drie artsen die deze medicijnen voorschrijven en zij vinden die studies wel interessant maar…

T. … maar ze hebben het geld nodig!

P.  Nee, ik ben er van overtuigd dat de artsen die ik hierover heb gesproken, dit niet voor het geld doen. Ze kunnen zich natuurlijk vergissen, maar ik denk dat het artsen met goede bedoelingen zijn en dat ze echt geïnteresseerd zijn in de feiten. En zij zeggen dat als de medicijnen deze ernstige bijwerkingen hebben, dat ze in de prospectieve, klinische trials aan het licht waren gekomen…’

T. Ho, ho, ho! Bij de klinische onderzoeken is nooit naar deze punten gekeken. Ik ken al die onderzoeken en nooit heeft men zich deze vragen gesteld.

P. Er is gekeken naar depressie, er is gekeken naar sekuele bijwerkingen. Toch?

T. Nee, ja, maar ze hebben…. Ze hebben nooit de wetenschappelijke methoden gebruikt zoals dat hoort, bij geen van die onderzoeken is bijvoorbeeld de Internationale Index of Erectile Function gebruikt. Er werden vragen gesteld van ‘Hoe gaat het met je seksleven?’, maar ze hebben het nooit wetenschappelijk onderzocht mijn vriend, daar zit het probleem!

P. Maar wat deze artsen zeggen, ik geef nu hun opinies weer, niet die van mij, is…

T. Die artsen zijn opgeleid door de verkoopafdelingen van Merck en GlaxoSmithKlein. Een vertegenwoordiger komt bij ze binnen, neemt een donut en een kop koffie voor ze mee, en vertelt hoe geweldig dit medicijn is. Deze mensen zijn niet opgeleid door echte wetenschappers, ze zijn opgeleid door de verkoopafdelingen van de farmaceutische industrie. Ik kom op dat soort bijeenkomsten, ik zie die dingen gebeuren. Ik heb met meer dermatologen gesproken dan u in uw hele leven. En die zeggen: ‘Oh, dat wist ik niet! Dat stond niet in de brochure!’  Ze wor-den ge-woon op-ge-leid door de ver-koop-afde-ling-en van  de far-ma-ceuti-sche in-du-strie! Ze zijn helemaal niet getraind om echt diepgaand te begrijpen hoe deze middelen echt werken.

P. Een andere vraag dan, want het is mij duidelijk hoe u over artsen denkt.  Bent…

T. Omdat de feiten mij gelijk geven. Kijk naar de feiten over diabetes,  de feiten over botten, seksuele functie…

P. Maar dat zijn allemaal kleine, voorlopige studies…

T. Ik bedoel hoeveel meer feiten moeten we nog zien voor…

P. Veel meer feiten?

T. De winsten die met deze medicijnen worden gemaakt zijn in het laatste jaar met de helft gedaald volgens de Wasington Post en The New York Times. Waarom zijn die winsten gekelderd?

P. Maar de onderzoeken waar u op wijst, zijn kleine studies.

T. Oooooh! Dat is een goeie! Als een kleine studie een echt effect toont, is dat veel belangrijker dan wanneer je tienduizend grote studies laat zien waarbij gepoogd wordt een gewenst effect te laten zien. Als je een effect in een kleine studie ziet, dan is het effect echt.

P. Maar u zegt dus dat de grote, prospectieve, gerandomiseerde, placebo gecontroleerde onderzoeken…

T. In die onderzoeken zijn de verkeerde vragen gesteld! Ze keken alleen maar urine flow, grootte van de prostaat. Ze hebben nooit naar het effect op vasculaire gezondheid gekeken, op diabetes… Ga maar terug naar die grote onderzoeken en kijk of ze naar bloedsuikerspiegel of HbA1C hebben gekeken. Dat is niet gebeurd! Nooit! Die moeite hebben ze niet genomen.’

P. Denkt u dat er dan alsnog grootschalige onderzoeken komen waarbij naar dit soort punten wordt gekeken?

T. Nee, want ze zijn bang voor de uitkomsten!

P. Grote groepen mannen slikken deze medicijnen terwijl de gevolgen voor hun gezondheid groot kunnen zijn; dat schreeuwt toch om grootschalig vervolgonderzoek?

T. Deze medicijnen zijn cash cows; ze willen er zoveel mogelijk geld mee verdienen en als het stopt, stopt het. Wie zou dat grootschalige onderzoek moeten betalen? De farmaceutische bedrijven die nu geld met die rommel verdienen, gaan dat natuurlijk niet doen. Overheden zullen dit soort studies ook niet betalen.

P. Deze zaak doet me denken aan het schandaal dat we hebben gehad met oestrogeentherapie..

T. Nee, nee, dat is iets totaal anders…

P. Deze hormonale medicijnen werden tot 2000 breed voorgeschreven aan vrouwen omdat men veronderstelde dat ze veilig waren, terwijl dat nooit goed was onderzocht. Ten slotte is er toch een grote studie gekomen naar de veiligheid van medicinale oestrogeentherapie, waaruit ernstige bijwerkingen aan het licht kwamen. Als dit met oestrogeentherapie mogelijk is geweest, moet het toch ook mogelijk zijn finasteride grootschalig op veiligheid te testen? Er zijn honderdduizenden, mischien wel miljoenen mannen die het slikken.

T. Ja, maar laat je me iets vertellen. Deze bedrijven  hebben een strategie om winst te maken; zij weten dat er een punt zal komen dat ze de medicijnen niet meer kunnen verkopen. Maar ze hebben die medicijnen al ontwikkeld en gaan geen extra geld meer steken in onderzoek. Dat maakt ze allemaal niet uit. Dus ik verwacht niet dat farmaceutische bedrijven nog geld gaan steken in veiligheidsonderzoek naar deze medicijnen.

P. En de universiteiten…

T. Wie gaat de universiteiten betalen? Waar moet het geld vandaan komen om dit soort onderzoek te doen? In de VS ligt dit heel moeilijk, omdat het om een medicijn gaat. Als je het wil bestuderen, ga je gang. Maar voor een grootschalig, multicenter-onderzoek heb je miljoenen nodig. Wie gaat daarvoor zorgen?

P. Maar de studies die u mij heeft gestuurd, en u zegt dat er nog veel meer studies zijn over negatieve bijwerkingen van finasteride en dutasteride, dwingen die de industrie niet om de veiligheid beter te gaan onderzoeken?

T. Zo werkt het niet. Denk aan 2011, toen moest de bijsluiter van finasteride van de FDA worden aangepast. Sindsdien staat er: dit medicijn kan permanente seksuele dysfunctie en depressie veroorzaken. Ik verwacht dat het straks een stap verder zal gaan, en dat de FDA dan zal eisen dat er een waarschuwing in de bijsluiter komt dat er meer mogelijke bijwerkingen zijn, zoals verlies van botdichtheid en het ontwikkelen van diabetes. Er zijn nu allerlei initiatieven van wetenschappers zoals ik om de FDA hiertoe te bewegen.  En let op mijn woorden, dit soort waarschuwingen zullen ook in de bijsluiter komen en ten slotte acht ik het niet uitgesloten dat de FDA de verkoop van deze medicijnen zal gaan verbieden. Dit zijn verschrikkelijke medicijnen, sorry.

P. Duidelijk….

T. Hoe oud bent u?

P. Eh… 55

T. Herinnert u zich de geschiedenis van de insecticide DDT nog?

P. Natuurlijk.

T. Ik was zes jaar oud toen ik de advertenties zag: DDT was perfect voor alles: spuit het op je fruit, spuit het op je kleren. Het heeft vervolgens bijna veertig jaar geduurd om DDT te elimineren vanwege de giftigheid. En nu zie je weer iets soortgelijks gebeuren met finasteride. De farmaceutische industrie heeft dertig jaar lang met veel reclamegeweld ons ervan proberen te overtuigen dat finasteride het beste medicijn voor wat dan ook is. En het gaat minstens twintig jaar duren voordat ze zullen toegeven dat ze een grote fout hebben begaan, het is een ernsige wetenschappelijke blunder die wij begaan.

P. U hebt mij een aantal studies gestuurd waaruit blijkt dat het enzym 5 alpha reductase type 2 in de hersenen voorkomt en daar progesteron in dihydroprogesteron omzet.

T. Je hebt 5 alpha reductase type 1, 2 en 3 en die worden allemaal verstoord doorr finasteride en dutasteride.  Alle drie typen komen in de hersenen voor en alle drie hebben ze net iets andere effecten op andere gebieden in de hersenen. Maar alledrie zetten ze progesteron om in dihydroprogesteron, dat vervolgens weer wordt omgezet in alapregnanolone, wat een zeer belangrijk neurosteroïde hormoon is. Dus dat belangrijke hersenhormoon onderdruk je als je finasteride of dutasteride slikt. Daarom moet je het artikel van Roberto McKenzie uit 2014 heel goed lezen. Hij heeft verschillende hormonen in ruggenmergvocht (spinal fluid) bij patiënten gemeten; en bij mensen die finasteride hadden gebruikt, zag hij een vermindering of afwezigheid van neurosteroïden, zelfs bij mensen die al waren gestopt met finasteride. Deze mensen leiden aan depressies en seksuele disfunctie. We moeten onze ogen openen, mijn vriend.

Als dermatologen uitspraken gaan doen over endocrinologie, dan zitten we op het verkeerde spoor. Je moet mensen als Roberto McKenzie naar zijn mening vragen. Dit is een neurowetenschapper en een neuro-endocrinoloog. Hij heeft er verstand van!

Als ik naar een dermatoloog ga met eczeem, dan doet hij er een cortisolzalf op en zegt: kom over drie dagen maar terug. Dermatologen? Sorry, sommige van mijn vrienden zijn dermatoloog, maar van hormonen weten zij helemaal niets. Niets!

P. Maar finasteride wordt mij voorgeschreven door een hormoonspecialist…

T. Ja, er zijn duizenden hormoonspecialisten over de hele wereld die het voorschrijven, maar maakt dat het goed? Dat ze hun bankreklenkng willen spekken? Er is een verschil tussen wetenschappelijk begrip en het voorschrijven van medicijnen. Hebben zij de studies gezien die ik je heb gestuurd? Hebben ze daar ooit van gehoord?  Ik durf te wedden van niet, ik weet zeker dat ze niet eens de moeite hebben genomen de artikelen te lezen. Dat zit gewoon niet op hun radar. Het zijn gewoon mensen die patiënten van 9 tot 5 behandelen, ze zien patiënt, na patiënt, na patiënt en keren ’s avonds moe naar huis terug. Zij zijn niet ondergedomped in wetenschappelijke kennis; eens per jaar gaan ze naar een wetenschappelijk congres, dat meestal gesponsord is door de farmaceutische industrie. Terwijl ik een wetenschapper ben, daar verdien ik mijn brood mee. Ik begrijp de processen heel erg goed. Ik werk samen met neurologen, urologen, endocrinologen, dermatologen en ik vind het zeer verontrustend als ik lezingen geef aan artsen, en de artsen in de zaal roepen: ‘Oh, maar dat heb ik nog nooit eerder gehoord.’ Omdat ze de moeite niet nemen!

P. Het zal erg moeilijk zijn om leken van het gevaar van finasteride te overtuigten als het moeilijk is om zelfs artsen hiervan te overtuigen.

T. Daar ben ik het honderd procent mee eens. Het is ook moeilijk om de artsen in hun privéklinieken te bereiken en te overtuigen.

P.  Een van de dingen die ik niet begrijp: de hoofdauteur van de Long Term Survivors in the Protate cancer Prevention Trail in de NEJM zegt dat finasetride tegen kanker beschermt en…

T: Welk type kanker! Ik ben blij dat u dit ter sprake brengt! Weet u iets van prostaatkanker?

P. Nou…

T. Prostaatkanker is zeer heterogeen. Ik zou een type kanker in mij  prostaat kunnen hebben dat helemaal is ingekapseld, waar de komende twintig jaar niets mee zal gebeuren. Dit zijn de graad 4,5,6 kankers. Volg je me nog?

P. Ja…

T. En dan heb je de graad 7,8,9, kankers. Ze hebben aangetoond dat finasteride de ongevaarlijke kankers reduceert; maar het beschermt niet tegen de gevaarlijke, agressieve tumoren. En als je echt eerlijk wil zijn, lees dan de nieuwe studie in de European Urology die laat zien dat dutasteride het risico op agressieve prostaatkanker vergroot. Dus het verlaagt het risico op de relatief ongevaarlijke vorm van prostaatkanker, maar verhoogt het risico op de dodelijke vorm.

P. Maar deze wetenschappers zeggen dat de sterfte niet verandert bij finasteride-gebruikers en dat beschouwen zij als…

T. Ik ben blij dat u dat ter sprake brengt!

P. Zij beschouwen dat als…

T. Als finasteride het prostaatkankerrisico vermindert, zou het dan niet de lange termijn overleving moeten verbeteren?

P. Nee, want het vermindert de kans op de low grade type kanker, en die doodt niet zoveel mensen als de high grade kanker.

T. Waarom zou je dan finasteride gaan slikken?!

P. Nou, omdat low grade kanker ook bepaald geen pretje is. Die diagnose veroorzaakt enorm veel stress en leed bij mannen. Zodra je die diagnose krijgt…

T. Er bestaat zoiets als watchful waiting. Je weet dat GlaxoSmithKline en Merck naar de FDA zijn gestapt om toestemming te vragen om deze medcijnen voor chemoprenetie van prostaatkanker te kunnen marketen. Heeft de FDA hier toestemming voor gegeven? Nee! Weet je hoe het werd weggestemd? Met zeventien stemmen tegen één. Mensen als Buttersqualsh van John Hopkins, die een prostaatkanker specialist is, zeggen: je houdt alleen maar je patiënten voor de gek als je ze finasteride of dutasteride tegen prostaatkanker geeft; dan LIEG je tegen ze.

P. Maar dat was in 2011. Deze studie is uit 2013 waarbij ze de studie uit 2011 hebben overgedaan. En deze wetenschappers,  Thompson en  Goodman, zeggen dat finasteride weldegelijk tegen prostaatkamer beschermt. Dat schrijven zij klip en klaar in hun conclusie.

T. Wie betaalt die studie, mijn vriend!

P. Zegt u nu dat  deze mensen…

T. Dat zijn hoeren van de industrie, sorry dat ik het zo hard zeg.

P. Pardon?

T. Zij werken voor de industrie, zij werken voor winst! Dit zijn geen onafhankelijke wetenschappers! Ze worden betaald door de industrie. Ze krijgen consultants-vergoedingen, onderzoeksgeld, honoraria, reisvergoedingen.

P. Kunt u iets vertellen over de groep wetenschappers die de nadelen van finasteride onderzoeken?

T. Dat zijn mensen als uroloog en androloog Mohit Khera, Shalender Bhasinm een belangrijk androloog en endocrinoloog aan Harvard, en Roberto McKenzie van de universiteit van Turijn die de effecten van deze medicijnen op het centrale zenuwstelsel onderzoekt. Deze mensen worden betaald door privéstichtingen, niet door de industrie. Want de industrie financiert dit soort onderzoek niet, die wil niet dat er nadelen aan het licht worden gebracht. De federale overheid van Amerika is op dit moment ook niet erg geïnteresseerd; dus ook de overheid financiert dit type onderzoek niet.

P.  Probeert u wel eens in overleg te gaan met de Merck en GlaxoSmithKline

T. De industrie beschouwt mij als staatsgevaarlijk.

P. De conclusie is dat finasteride volgens u puur gif is.

T. Als je honderd mannen finasteride geeft, krijgen ze niet allemaal bijwerkingen; maar 9 tot 12 mannen wel: enkele van hen zeer ernstige problemen.  Wil je dat risico nemen? Denk daaraan voordat je het gaat gebruiken. Ik zeg niet dat iedeen die finasteride gebruikt problemen krijgt; dat zeg ik niet. Maar je neemt een risico, een groot risico.’

Ps.

Word ik nu ik met finasteride ben gestopt, toch nog kaal? In deze video-registraties ( Deel 1 en Deel 2) onderga ik een trichoscan, een methode waarbij met wetenschappelijke precisie de mate van haaruitval wordt gemeten.

Tekst Pim Christiaans / Life Unlimited

Foto: Ryan

Pim is hoofdredacteur van Life Unlimited. Als journalist is  hij al 30 jaar gespecialiseerd in healthy aging en schreef de boeken De houdbare man, De houdbare vrouw en Check je houdbaarheid.

Verwante artikelen

Haaruitval: dit moet je weten over finasteride

Video-interview met Ids Boersma: ‘Finasteride is veiliger dan een aspirientje’

 

 

Stop haaruitvalIn onze E-gids Stop haaruitval worden de best bewezen natuurlijke alternatieven voor finasteride tegen erfelijke kaalheid beschreven. BESTEL NU